Przejdź do treści

Studia stacjonarne

dr Paweł Dąbrowski-Tumański
Kierunek chemia

opiekun I roku I stopnia studiów stacjonarnych
e-mail: p.dabrowski-tumanski@uksw.edu.pl

mgr Nikola Cichocka
Kierunek fizyka

opiekun I roku I stopnia studiów stacjonarnych
e-mail: n.cichocka@uksw.edu.pl

mgr Jakub Grzeszczak
Kierunek informatyka

opiekun I roku I stopnia studiów stacjonarnych
e-mail: jakub.grzeszczak@uksw.edu.pl

dr Krzysztof Rutkowski
Kierunek matematyka

opiekun I roku I stopnia studiów stacjonarnych
e-mail: k.rutkowski@uksw.edu.pl

Studia niestacjonarne

dr Maria Suwińska
Kierunek informatyka i matematyka

opiekun I roku I stopnia studiów stacjonarnych
e-mail: m.suwinska@uksw.edu.pl