Przejdź do treści

Opłaty związane z tokiem studiów

https://ksztalcenie.uksw.edu.pl/studenci-i-doktoranci/oplaty/

Studia niestacjonarne w roku akademickim 2023/2024

Decyzję o ilości rat wypełnia student w momencie składania dokumentów na studia

1 RATA:

 •  Matematyka studia I stopnia – 6.000,00 zł za rok;
 •  Informatyka studia I stopnia – 6.000,00 zł za rok.
 •  Matematyka studia II stopnia – 6.000,00 zł za rok;
 •  Informatyka studia II stopnia – 6.000,00 zł za rok.
 • Gdy opłata za cały rok dokonana zostanie (wpływ na konto) przed dniem 10 października 2023r. wówczas -5% – 5700zł.

2 RATY (I rata płatna do dnia 10.10.2023 r.; II rata płatna do dnia 15.02.2024r.):

 • Matematyka studia I stopnia – I rata 3.000,00 zł; II rata 3.000,00 zł;
 • Informatyka studia I stopnia – I rata 3.000,00 zł; II rata 3.000,00 zł;
 • Matematyka studia II stopnia – I rata 3.000,00 zł; II rata 3.000,00 zł;
 • Informatyka studia II stopnia – I rata 3.000,00 zł; II rata 3.000,00 zł;

4 RATY +5% – 6300 zł (I rata płatna do dnia 10.10.2023 r.; II rata płatna do dnia 30.11.2023 r.; III rata płatna do 15.02.2024 r.; IV rata płatna do 15.04.2024 r.):

 • Matematyka studia I stopnia – I rata 1 575,00 zł; II rata 1 575,00 zł, III rata 1 575,00 zł, IV rata 1 575,00 zł;
 • Informatyka studia I stopnia – I rata 1 575,00 zł; II rata 1 575,00 zł, III rata 1 575,00 zł, IV rata 1 575,00 zł;
 • Matematyka studia II stopnia – I rata 1 575,00 zł; II rata 1 575,00 zł, III rata 1 575,00 zł, IV rata 1 575,00 zł;
 • Informatyka studia II stopnia – I rata 1 575,00 zł; II rata 1 575,00 zł, III rata 1 575,00 zł, IV rata 1 575,00 zł.

Zarządzenie Nr 32/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów w roku akademickim 2023/2024


Studia niestacjonarne w roku akademickim 2022/2023

1 RATA:

 •  Matematyka studia I stopnia – 6.000,00 zł za rok;
 •  Informatyka studia I stopnia – 6.000,00 zł za rok.
 •  Matematyka studia II stopnia – 6.000,00 zł za rok;
 •  Informatyka studia II stopnia – 6.000,00 zł za rok.
 • Gdy opłata za cały rok dokonana zostanie (wpływ na konto) przed dniem 10 października 2022r. wówczas -5% – 5700zł.

2 RATY (I rata płatna do dnia 10.10.2022 r.; II rata płatna do dnia 15.02.2023r.):

 • Matematyka studia I stopnia – I rata 3.000,00 zł; II rata 3.000,00 zł;
 • Informatyka studia I stopnia – I rata 3.000,00 zł; II rata 3.000,00 zł;
 • Matematyka studia II stopnia – I rata 3.000,00 zł; II rata 3.000,00 zł;
 • Informatyka studia II stopnia – I rata 3.000,00 zł; II rata 3.000,00 zł;

4 RATY +5% – 6300 zł (I rata płatna do dnia 10.10.2022r.; II rata płatna do dnia 30.11.2022r.; III rata płatna do 15.02.2023r.; IV rata płatna do 15.04.2023r.):

 • Matematyka studia I stopnia – I rata 1 575,00 zł; II rata 1 575,00 zł, III rata 1 575,00 zł, IV rata 1 575,00 zł;
 • Informatyka studia I stopnia – I rata 1 575,00 zł; II rata 1 575,00 zł, III rata 1 575,00 zł, IV rata 1 575,00 zł;
 • Matematyka studia II stopnia – I rata 1 575,00 zł; II rata 1 575,00 zł, III rata 1 575,00 zł, IV rata 1 575,00 zł;
 • Informatyka studia II stopnia – I rata 1 575,00 zł; II rata 1 575,00 zł, III rata 1 575,00 zł, IV rata 1 575,00 zł.

Zarządzenie Nr 50/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie Nr 60/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 50/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów w roku akademickim 2022/2023


Studia niestacjonarne od roku akademickiego 2020/2021

Rada Wydziału Uchwałą 15/2020 z 15.06.2020 roku zatwierdziła następujące wysokości opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021 na kierunkach:

 •  Matematyka studia I stopnia – 6.000,00 zł za rok;
 •  Informatyka studia I stopnia – 6.000,00 zł za rok.
 •  Matematyka studia II stopnia – 9.000,00 zł za rok;
 •  Informatyka studia II stopnia – 9.000,00 zł za rok.

Zarządzenie Nr 46/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 lipca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów