Przejdź do treści

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

09.06.2023

9 czerwca 2023r. jest dniem wolnym od zajęć zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2022/2023