Przejdź do treści

Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim

19.06.2023

19 czerwca 2023r. jest ostatnim dniem zajęć w sem. letnim zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2022/2023