Przejdź do treści

Sesja poprawkowa semestru letniego 4-22.09.2023

04.09.2023

W dniach od 4 do 22 września 2023r. odbywać się będzie sesja poprawkowa zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2022/2023