Przejdź do treści

Komunikat nr 1/2024 Wydziałowej Komisji Wyborczej

Komunikat nr 1/2024 Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza, na podstawie § 13 ust. 2 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW i w związku z Uchwałą Nr 2/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniu 29 stycznia 2024 r. podjęła uchwałę
o zwołaniu zebrania wyborczego nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego na dzień 29 lutego 2024 r. w sali 114, w budynku 21 przy ul. K. Wóycickiego 1/3
w Warszawie o godzinie 15:00.
 
Zgodnie z ustaleniami Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej należy wybrać spośród nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub doktora habilitowanego 1 elektora.
 
Zgłoszenia kandydatów na elektorów Wydziału należy zgłaszać do Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Wyborczej,
dr hab. Iwony Flis-Kabulskiej, prof. uczelni, w formie mailowej na adres:
i.flis-kabulska@uksw.edu.pl.
 
Ostateczny termin zgłaszania kandydatów na elektorów 27 lutego 2024 r. do godz. 15.00
 
  

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
                             WMP.SNŚ UKSW
 

 dr hab. inż. Iwona Flis-Kabulska, prof. uczelni
 
 
Warszawa, 31 stycznia 2024 r.

01 lutego 2024