Przejdź do treści

Komunikat nr 2/2024 Wydziałowej Komisji Wyborczej

Komunikat nr 2/2024 Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza, na podstawie § 13 ust. 2 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW i w związku
z Uchwałą Nr 2/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniu 29 stycznia 2024 r. podjęła uchwałę o zwołaniu zebrania wyborczego nauczycieli akademickich mających tytuł profesora lub stopnień naukowy doktora habilitowanego na dzień 29 lutego 2024 r. w sali 114, w budynku 21 przy ul. K. Wóycickiego 1/3 w Warszawie o godzinie 14:00.

Zgodnie z ustaleniami Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej należy wybrać, spośród nauczycieli akademickich mających tytuł profesora lub stopnień naukowy doktora habilitowanego 5 elektorów.

Zgłoszenia kandydatów na elektorów Wydziału należy zgłaszać do Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Wyborczej, dr hab. Iwony Flis-Kabulskiej, prof. uczelni, w formie mailowej na adres:
i.flis-kabulska@uksw.edu.pl.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatów na elektorów 27 lutego 2024 r. do godz. 15.00

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

                             WMP.SNŚ UKSW

 dr hab. inż. Iwona Flis-Kabulska, prof. uczelni

Warszawa, 31 stycznia 2024 r.

01 lutego 2024