Przejdź do treści

Granty pracowników WMP.SNŚ

Dr Renata Rybakiewicz-Sekita (Instytut Nauk Chemicznych) będzie odpowiadała ze strony UKSW za udział w projekcie badawczym pt. Chemoczujniki z polimerami wdrukowanymi molekularnie do oznaczania przeciwwirusowych substancji czynnych leków w płynach ustrojowych – w kierunku spersonalizowanej medycyny. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wraz z Warszawskiem Uniwersytetem Medycznym są partnerami w projekcie, którego liderem jest Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, a kierownikiem dr inż. Krzysztof Robert Noworyta. Łączny budżet projektu to 3 695 868 zł, a budżet UKSW 877 180 zł. To kolejny grant z NCN, który Pani Doktor będzie realizowała we współpracy z IChF PAN.


Dr Krzysztof Edward Rutkowski (Instytut Matematyki) otrzymał grant z Narodowego Centrum Nauki na badania w ramach programu Miniatura 7 – „Badanie warunków dostatecznych lipschitzowskości rzutu na poruszający się zbiór wielościenny”

28 listopada 2023