Przejdź do treści

Sukces studentki kierunku Chemia

Praca licencjacka Pani Joanny Jaroszyńskiej, zrealizowana na WMP.SNŚ pod kierunkiem Pani dr Renaty Rybakiewicz-Sekita, została nagrodzona w ogólnopolskim konkursie „3W: woda, wodór, węgiel”

W trakcie ogólnopolskiego III Kongresu 3W, organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Gazetę Prawną, przyznane zostały nagrody za najlepsze prace licencjackie, magisterskie i inżynierskie dotyczące innowacyjnego wykorzystania wodoru, węgla i wody. Nagrodzona praca licencjacka Pani Joanny Jaroszyńskiej, pt.: „Amfifilowe materiały elektroaktywne zawierające ugrupowania antrachinonowe do zastosowania w organicznych tranzystorach elektrochemicznych” została zrealizowana pod opieką Pani dr Renaty Rybakiewicz-Sekita i we współpracy z Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej (mgr inż. Roman Gańczarczyk).

Praca Pani Joanny Jaroszyńskiej dotyczyła syntezy, badań spektroskopowych i elektrochemicznych nowej grupy związków amfifilowych – pochodnych cyjanoantrachinodimetanu. Wyniki tych prac pozwoliły na ocenę potencjału aplikacyjnego otrzymanych przez Autorkę materiałów, w kontekście zastosowania w organicznych tranzystorach elektrochemicznych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/9371814,utalentowani-mlodzi-przebojowi-z-pomyslem-na-innowacje-oraz-lepszy.html?fbclid=IwAR3US-jbiiPuWglKNPg-eID4wnklkOeDk-LvJgcP3gPuEjalfj2meoltNnM

informacja na stronie fb: https://www.facebook.com/WMP.SNS/posts/pfbid02Gz2KWSJWraDvVo54UFF1x1k9LVgSxyYsWqZNRxrSbUbVkLpxZrpEEFductU8oBcGl?notif_id=1701887200423103&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

07 grudnia 2023