Dzień Organizacyjny dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Szanowni Państwo,

w imieniu Władz Wydziału zapraszamy na Dzień Organizacyjny w dniu 28 września br. na godzinę 8.00 ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21 Aula Schumana.

Podczas  Dnia Organizacyjnego zaplanowano spotkanie z Władzami Wydziału, Samorządem Studentów oraz wydawanie legitymacji i oryginałów dokumentów.

Serdecznie zapraszamy.

przedmiot „Kultura i techniki studiowania” dla studentów I roku studiów

Szanowni Państwo,

w dniu 27 września 2021 r. o godzinie 12:00 rusza rejestracja na przedmiot „Kultura i techniki studiowania", który jest obowiązkowy dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich.

Studenci studiów niestacjonarnych zapisują się na przedmiot, który w całości realizowany będzie na platformie Moodle w trybie asynchronicznym tzn. nie będzie zajęć kontaktowych z tego przedmiotu, jedynie zadania na platformie do wykonania.

Wnioski stypendialne

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o świadczenia stypendialne uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Komunikatem Prorektora ds. studenckich i kształcenia na temat formy i terminów składania wniosków o stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych i zapomóg w roku akademickim 2021/2022. link do Komunikatu

Zmarł prof. dr hab. Andrzej Schinzel, doktor honoris causa UKSW

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 sierpnia 2021 r. w wieku 84 lat zmarł Profesor dr hab. Andrzej Schinzel, doktor honoris causa UKSW, jeden z najwybitniejszych polskich matematyków, członek rzeczywisty PAN.
 

Ważność legitymacji

Szanowni Państwo,

w związku z ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10.08.2021r. informujemy, że legitymacje studenckie pozostaną ważne bez konieczności przedłużenia ich w dziekanacie do 14.10.2021r.

Po tym terminie nieprzedłużone legitymacje stracją ważność.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000146401.pdf

Termin składania wniosków o akademik na rok 2021/2022 - aktualizacja

Studenci II – VI roku oraz doktoranci II – IV roku: od 1 czerwca do 17 czerwca 2021r.
Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc MAJ 2021r. – zał. nr 20

Studenci I roku oraz doktoranci I roku: od 1 września do 12 września 2021r.
Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc SIERPIEŃ 2021r. – zał. nr 20
Drodzy Studenci,

Mistrzowie dydaktyki - rekrutacja do projektu

Szanowni Państwo,
 
od kilku lat Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego realizuje projekt "Mistrzowie dydaktyki". Dotychczas w zajęciach w formule tutoringu wzięło udział kilkudziesięciu studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na różnych poziomach kształcenia, wyłonionych przez nauczycieli akademickich uczestniczących w projekcie.
Zapraszamy zdolnych i wyróżniających się studentów! Uczestnicy zostaną wyłonieni do projektu na podstawie listy rankingowej.
 
Założenia projektu:

Sesja w trybie zdalnym

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 14/2021 sesja egzaminacyjna w semestrze letnim odbędzie się w takiej samej formie jak wykłady, czyli w trybie zdalnym.

 

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

 
 
 
Przedstawiciel Narodowego Centrum Bezpieczeństwa zaprasza na spotkanie informacyjne.
 
Spotkanie jest skierowane do osób, które zainteresowane są rozpoczęciem pracy lub zawodowej służby wojskowej w szeregach Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. 

Strony

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach