Dzień Organizacyjny na Wydziale

Szanowni Studenci I roku,

zapraszamy na Dzień Organizacyjny Wydziału w poniedziałek 26.09.2016 r. Poniższe spotkania są obowiązkowe dla studentów I roku.

08:30-11:30 - Szkolenie BHP (na zaliczenie)

11:30-11:50 - Spotkanie z Władzami Wydziału

11:50-12:10 - Informacje Biura Karier

12:10-13:30 - Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta

13:30-15:30 - Wydawanie legitymacji i podpisywanie dokumentów

Miejsce: Aula Schumana (bud. nr 21, Auditorium Maximum, Wóycickiego 1/3, Kampus UKSW na Młocinach).

O godzinie 15:30 rozpoczną się zajęcia z Wprowadzenia do matematyki wyższej dla wybranych grup według planu zajęć.

UWAGA! Plany zajęć zostały zaktualizowane.

Podział na grupy I rok I stopnia

Zapraszamy do zapoznania się z podziałem na grupy dla I roku I stopnia

Zamknięty dziekanat

W związaku z Dniem Organizacyjnym dla I roku w dniu 26 września dziekanat jest zamknięty.

Obóz integracyjny Camp Zero

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów na studia, studentów i absolwentów do wzięcia udziału w 5 edycji wyjazdu integracyjnego Camp Zero!

Jest to obóz organizowany przez Samorząd Studentów UKSW i Fundację Wyszyńskiego.

Wybory Senatora

Wydziałowa Komisja Wyborcza zaprasza pracowników naukowo-dydaktycznych posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego na zebranie wyborcze poświęcone wyborowi Senatora Wydziału.

Komunikat Komisji Wyborczej (pobierz plik).

Kolegium Dziekańskie

W kadencji 2016 -2020 w skład Wydziałowego Kolegium Dziekańskiego będą wchodzili:

Dziekan, dr hab. Jerzy Cytowski, prof. UKSW

Prodziekan, dr Tomasz Kulpa

Prodziekan, dr Sebastian Zając

Serdecznie gratulujemy wyboru!

Wybory Prodziekanów

Wydziałowa Komisja Wyborcza zaprasza wszystkich elektorów na wybory prodziekanów Wydziału, które odbedą się 14 czerwca 2016 roku w sali 201 w budynku 23. Planowany termin zebrania to godzina 18:00.

Uniwersytecka Komisja Wyborcza, Uchwałą 67/2016 potwierdziała rejestrację kandydatów na Prodziekanów Wydziału.

Człowiek w cyberprzestrzeni - nowy kierunek studiów

Wydział Prawa i Administracji UKSW we współpracy z Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych zaprasza na nowe stacjonarne studia interdyscyplinarne w zakresie prawa, informatyki i socjologii na kierunku Człowiek w cyberprzestrzeni.

Strony

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach